HomeAgricultura

Opţiunile fundamentale ale agriculturii în această perioadă sunt reforma şi integrarea în structurile agricole ale Uniunii Europene. Obiectivele şi priorităţile cele mai importante vizează creşterea producţiei şi productivităţii agricole în vederea formării unei pieţe deschise şi competitive.

Comuna Plopsoru dispune de o suprafaţa relativ mare a terenului agricol (îndeosebi arabil) ,astfel din totalul suprafeţei administrative a comunei de 8002 ha, terenul agricol este de 3667 ha (45,83%) din care arabil 2440 ha (30,49%), păşuni 960 ha (12,00%), fâneţe 2 ha (0,02%), vii 158 ha (1,98%) şi livezi 107 ha (1,34%).

În ceea ce priveşte parcul de tractoare şi maşini agricole, la nivelul  comunei Plopsoru acesta este, în general, uzat fizic şi moral, insuficient numeric în practicarea unei agriculturi performante. La finele anului 2010, agricultura avea în dotare,   tractoare,  pluguri pentru tractor,  semănători mecanice,  combine pentru recoltat cereale păioase iar suprafaţa de teren arabil pe un tractor fizic,  a crescut  de la an la an Organizarea agriculturii este în cea mai mare parte sub formă de activitate privată ale căror suprafeţe medii sunt de cca. 1 ha.

INFORMATII CONTACT

Localitatea Valeni
Judetul Gorj
Cod postal: 217345
Telefon: 0253-285660
Fax: 0253-285660
Primar: Grigorie Petre
Secretar: Ştefănescu Victoria
Contabil: Tutunaru Florentina
 
The "themeclassic" theme do not supports JS Gallery

Primaria Comunei Plopşoru.

Docs / Support

Sate aflate in administratie: Piscuri, Deleni, Olari, Plopşoru, Sărdăneşti, Văleni, Izvoarele, Ceplea, Cursaru, Broşteni

Citeste mai multe...

Sit Natura 2000 – ROSCIO 045

Docs / Support

Arie naturală protejată de interes comunitar,arii speciale de conservare, arii de protecţie specială acvifaunistică.

Citeste mai multe...

Investitii in comuna Plopsoru

Docs / Support

Modernizare Drum comunal D.C.48 Plopsoru-Piscuri realizat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul programului Sapard

Citeste mai multe...