HomeCetateni de onoare

CETĂŢENI DE ONOARE AI COMUNEI PLOPŞORU

Personalitatea comunei Plopşoru nu este dată numai de aşezarea geografică, tradiţiile istorice şi obiceiurile locale, specificul cultural şi spiritual, sau de existenţa celor două monumente unice în mediul rural din România - "Monumentul Rezistenţei Anticomuniste" şi "Monumentul Ţăranului Român Erou Creştin" ci şi de deţinerea titlului de "Cetăţean de Onoare al comunei Plopşoru" de către cinci înalţi oficiali ai Armatei Române: 

Genaral de Brigada Prof.univ.dr.cons.Ioan Sarbu

      

Generalul medic prof. univ. dr. IoanSîrbu s-a născut la 17 octmbrie 1958 în localitatea Piscuri din judeţul Gorj. A absolvit Institutul Medico-Militar. Facultatea de Stomatologie din cadrul UMF „Dr. Carol Davila", Bucureşti - promoţia 1995 - fiind declarat şef de Promoţie pe ţară cu media generală de absolvire 10. În luna ianuarie 2004 a fost numit Comandant - Director General alSpitalului Clinic de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila" Bucureşti. În perioada 2002-2004, concomitent cu funcţia de medic şef Secţie Implantologie orală, Odontologie, Parodontologie Protetică în cadrul aceleiaşi unităţi medicale de vârf a Armatei Române, a condus activitatea Institutului Medico-Militar. Generalul deţine gradele profesionale de medic primar stomatolog, medic specialist chirurgie oro-dentară, doctor în ştiinţe medicale. competenţă în Implantologia orală şi competenţă în diodiagnoslic maxilo-dentar. Pe plan didactic este profesor universitar la Catedra de Implantologie Orală, Facultatea de Medicină Dentară din cadrul IMF „Dr. Carol Davila", Bucureşti - de la 1 octombrie 2008 unde a îndeplinit funcţiile de conferenţiar universitar în perioada ianuarie 2005-octomhrie 2008 şi şef de lucrări, între anii 2003-2005, şi profesor universitar din 2008. Principalele invenţii brevetate ale dr. Sîrbu sunt: Implant şurub cu miez galvanic osteoinductor – 2007; Implant cilindric şi trusa instrumentar necesară  inserării chirurgicale a implantului – 2001; Implant mixt şurub-cilindru – 2001; Implant şurub autofiletant, trusa instrumentar şi metoda de inserare chirurgicală a implantului -2001; Implant şurub osteointegrabil – 2000; Implant subperiostal şi metoda de inserare chirurgicală a acestuia – 2000; Implant dentar, metoda pentru osteointegrare şi trusa pentru implantologie – 1998. Generalul medic prof. univ. dr. Ioan Sîrbu este autorul "Cursului practic de Implantologie Orală", ediţia întâi - 2004 şi ediţia a doua - 2006; "Anestezie în stomatologia modernă" - 2004; "Bazele clinice şi tehnice ale protezării fixe" (coauthor), "Implantele endoosoase osteointegrate în stomatologie" (coautor). Generalul medic prof. univ. dr. Ioan Sîrbuestectitor al "Monumentul Rezistenţei Anticomuniste" din satul Piscuri dezvelit în vara anului 2005 în cadrul unui amplu şi emoţionant ceremonial militar şi religios.

General Maior Prof.univ.dr.cons Scrieciu Liviu 

      

S-a născut la 9 august 1957 , având următoarele studii absolvite : Liceul Militar ,,Dimitrie Cantemir” Breaza -1979; Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Tancuri şi Auto ,,Mihai Viteazul”; Academia Militară – 1988 ; diferite  cursuri postacademice, postuniversitare, de specialitate, de tactica armei  şi  de aplicaţie pentru logisitcă. Este doctor în şiinţe militare, a îndeplinit funcţii de comandă subunităţi autospeciale, şef asigurare  tehnică, ofiţer şi şef birou/secţie  cu activitatea logistică şi administrativă în unitâţi, comandamente şi direcţii centrale ale Ministerului Apărării. În prezent este comandant-adjunct al Comandamentul Logistic Întrunit al Armatei Române, cunoaşte limbile franceză şi germană, este căsătorit şi are doi băieţi. Este Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România din anul 2004; conferenţiar universitar începând cu data de 28.07.2005; membru al Societăţii Scriitorilor Militari cu titlul de "PROTECTOR"; profesor asociat invitat al Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I" Bucureşti; profesor asociat invitat al Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" Sibiu. Este distins cu Ordinul naţional "Virtutea Militară" în grad de Cavaler, este ctitorul  al Monumentului Ţăranului Român Erou Creştin din satul gorjean Plopşoru.

Colonel Prof.Scrieciu Nicolae

      

S-a născut la 23 iulie 1955  , având următoarele studii absolvite: Liceul industrial minier Rovinari -1978; Şcoala Militară de Ofiţeri Activi Artilerie Antiaeriană şi Radiolocaţie "Leontin Sălăjan" - 1981; Academia de Înalte Studii Militare, Facultatea de aviaţie, apărare antiaeriană şi marină – 1992; diferite  cursuri postacademice, postuniversitare, de specialitate şi  de limba engleză. A îndeplinit funcţii de comandă subunităţi şi unităţi de radiolocaţie şi de şef structuri de planificare, verificare, evaluare şi control în comandamente şi direcţii centrale ale Ministerului Apărării, printre care cea de Şef al  Biroului de Control Structuri Militare şi Adjunct al Şefului Corpului de Control al Ministrului Apărării. Cunoaşte limbile  engleză şi franceză, este căsătorit şi are doi băieţi. Este absolvent al Colegiului Naţional de Apărare, este ctitor al Monumentului Ţăranului Român Erou Creştin din satul gorjean Plopşoru.

Colonel Radoslavescu Grigore

      

Născut  la 5 august 1950, în Podenii Mehedinţiului,  "peste deal de Gorj", cum îi place adesea să spună. A petrecut anii  copilăriei şi a urmat şcoala primară în Insula ADA-KALEH, situată, la acea vreme, în mijlocul Dunării, în partea de sud-vest a ţării, între România şi Iugoslavia, în prezent scufundată în apele Lacului de acumulare de la "Porţile de Fier". De profesie publicist militar, a parcurs, de la elev de liceu militar, treptele ierarhiei militare şi a îndeplinit succesiv funcţii de conducere în presa militară, inclusiv cea de director în cadrul Trustul de Presă al Armatei României. Este căsătorit cu Georgeta Constantinescu,  colega sa de şcoală generală. Este primul primul ziarist militar care, începând cu anul 1990, a susţinut introducerea rubricilor permanente de teologie şi învăţătură creştină în mass - media militare având ca ţinte elevii, militarii şi personalul civil  din Armata României. Are studii superioare militare şi civile în ţară şi în străinătate. A fondat publicaţiile "Observatorul religios" în 2003, "Ortodoxie şi sănătate" în 2008, şi "Rezervistul" în 2011. Este decorat de către Preşedintele României cu Ordinul "Virtutea Militară" în Gradul de Cavaler cu însemn pentru militari, dar şi cu numeroase alte ordine şi medalii specifice carierei militare.

Colonelul (r)  Grigore Radoslavescu este pasionat, în ultimii ani,  de scrierea cărţilor din domeniul istoriei mănăstirilor şi bisericilor, ultimele sale volume fiind: Sfânta Treime între dogmă, model de viaţă şi actualitate 2011, Catedrala parohială Sfânta Treime, Vatra Dornei: istorie, dinamism şi atitudini eclesiale 2011, Ansamblul monahal Uspenia - Sf. Sava. Monografia monumentalei biserici "Sf. Sava" din centrul istoric al Iaşilor 2010, Ortodoxie şi sănătate la Spitalul Militar Central 2009, Prappa Doamna – Cuvioasa Parascheva Iaşi, Liturghie şi Filantropie la Biserica multiseculară 2008, Iscripţii în lumina Ortodoxiei 2007, Tabletele mele necenzurate sub povara cernelii 2007.

În ultimii ani,  sub redacţia  sa au mai apărut: "Vibraţii eterne" 2011, "Jurnal de seară" 2009, "Cronică în marş. Monografia   Organizaţiei   judeţene Henri Coandă din Iaşi" 2007. Grigore Radoslavescu are în lucru,  pentru tipar în 2012, volumele "Cu Dumnezeu împotriva mondialismului ocult",  "Plopşoru Gorjului – istorie, credinţă şi rezistenţă anticomunistă" şi "Mărturiile unui pelerin militar la Locurile Sfinte".

Cristian D. Stoiculescu 

      

Cristian D. Stoiculescu (născut 23.01.1941, Bucureşti, nepot direct al lui Nicolae P.Tomovici-Plopşor), inginer silvic şi cercetător ştiinţific român, absolvent al Liceului“Andrei Şaguna” (1957) şi al Facultăţii de Silvicultură (1962) din Braşov. A debutat profesional la Ocolul Silvic Intorsura Buzăului (1962). Din 1964 activează neîntrerupt în Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice din Bucureşti. In 1969 a urmat stagii de specializare în ecologie (Istituto di Selvicoltura Padova), biometrie forestieră (Abteilung Biometrie des Instituts für Forstliche Ertragslehre der Universität Freiburg im Breisgrau) şi în ecopedologie forestieră (Academia Română).

Doctor în silvicultură al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (Bucureşti, 1980). A parcurs întreaga ierarhie ştiinţifică de la cercetător ştiinţific stagiar la cercetător ştiinţific principal gr.I. A refuzat demnitatea de adjunct al ministrului apelor, pădurilor şi mediului înconjurător şi şef al departamentului pădurilor (decembrie 1989) preferând să-şi continue activitatea de cercetător. Cadru didactic asociat al Facultăţii de Silvicultură din Oradea (2002-2003). Consilier silvic (2003). Custode onorific al Comisiei Monumentelor Naturii (din 1964). Secretar ştiinţific, secretar general şi  vicepreşedinte al Societăţii ”PROGRESUL SILVIC” fondată în 1886 (1990-2001). Membru în consiliile “Regional Environment Center for Central and Eastern Europe” - REC (1992-1995) şi Stiftung Europäisches Naturerbe - EURONATUR Germania (din 1994) etc. A participat la zeci de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a vizitat parcuri naţionale şi rezervaţii naturale reprezentative din Germania, Spania, Ungaria şi California.

Până în 2012 a publicat în ţară şi în străinătate 309 lucrări (cărţi, articole, note ştiinţifice, o invenţie etc.) în 30 periodice consacrate cu precădere conservării biodiversităţii şi pădurilor virgine româneşti. A contribuit direct la cercetarea, fundamentarea şi majorarea suprafeţei reţelei naţionale de arii naturale protejate de la 86.696 ha (în anul 1989) la 1.638.600 ha (în anul 2007) şi la oficializarea acesteia. Prin comunicări prezentate în calitate de expert forestier invitat la conferinţe europene din Germania, a determinat recunoaşterea atuurilor României în lume, în privinţa biodiversităţii şi a pădurilor virgine, prin: - deţinerea celei mai mari suprafeţe de făgete naturale din arealul euro-asiatic al genului (2.040.000 ha), cu 2 specii, 1 hibrid natural, 4 varietăţi, 14 forme şi 141.086 ha făgete virgine, din totalul celor 218.493 ha păduri virgine ale ţării (existente la nivelul anului 2005) relevând, în interesul promovării turistice, şi forţa lor de seducţie. Prin cartea bilingvă "Reconstrucţia ecologică a zonei inundabile a Dunării româneşti / Ecological reconstruction of the easily flooded region of the Romanian Danube " (Bucureşti, 2008), a readus în atenţie publică, după un secol, concepţia ecologică a Acad. Grigore Antipa şi importanţa socială capitală a acestei mari unităţi fizico-geografice continentale în asigurarea securităţii alimentare şi în tamponarea schimbărilor climatice. A reconstituit din arhive actele Societăţii “PROGRESUL SILVIC” şi a înregistrat legal notificarea pentru redobândirea sediului central al acesteia cu 9 nivele din Bucureşti confiscat abuziv în 1948 (2001-2002). Distins cu premiul "Tr. Săvulescu" al Academiei Române (1981).

General Maior Dobritoiu D.V. Corneliu

Corneliu Dobriţoiu s-a născut  la 18 septembrie 1955 în Bucureşti, dar obârşia îi este din satul Izvoarele, comuna Plopşoru. După absolvirea Liceului Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza – în 1974 şi a Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu – în 1977 a îndeplinit diverse funcţii de comandă şi de stat major în unităţi operative ale Armatei Române si a absolvit  prestigioase instituţii de învăţământ politico-militar  interne şi internaţionale precum: Academia de Înalte Studii Militare  din Bucureşti – absolvită în 1993; Colegiul de Studii Strategice şi Economia Apărării din cadrul  Centrului de Studii Europene de Securitate "George C. Marshal"- absolvit în 1995; Colegiul NATO din Roma - absolvit în 2004 ; Şcoala de Studii Navale Postuniversitare din Monterey - absolvită în 2005.

Evident, asemenea instruiri la cel mai înalt nivel politico-militar i-au fost Generalului  Corneliu Dobriţoiu  fundamente solide în îndeplinirea cu maximă responsabilitate şi cu eficenţa cerută de standardele NATO a tuturor atribuţiilor şi răspunderilor deosebit de complexe ce i-au revenit în funcţiile în care a fost promovat ulterior, de-alungul carierei sale, până la înalta poziţie de demnitar, cea  de Secretar de Stat.

 

INFORMATII CONTACT

Localitatea Valeni
Judetul Gorj
Cod postal: 217345
Telefon: 0253-285660
Fax: 0253-285660
Primar: Grigorie Petre
Secretar: Ştefănescu Victoria
Contabil: Tutunaru Florentina
 
The "themeclassic" theme do not supports JS Gallery

Primaria Comunei Plopşoru.

Docs / Support

Sate aflate in administratie: Piscuri, Deleni, Olari, Plopşoru, Sărdăneşti, Văleni, Izvoarele, Ceplea, Cursaru, Broşteni

Citeste mai multe...

Sit Natura 2000 – ROSCIO 045

Docs / Support

Arie naturală protejată de interes comunitar,arii speciale de conservare, arii de protecţie specială acvifaunistică.

Citeste mai multe...

Investitii in comuna Plopsoru

Docs / Support

Modernizare Drum comunal D.C.48 Plopsoru-Piscuri realizat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul programului Sapard

Citeste mai multe...