HomeConsiliul local

Consiliul Local Plopsoru functioneaza in sediul primariei si are in componenta sa 15 membrii.

Consiliul  Local Plopsoru îşi propune următoarele obiective strategice în conformitate cu Strategia de dezvoltarea economico – socială si de mediu a comune Plopsoru, intocmita de catre primarul comunei Plopsoru Grigorie Petre:

-Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor comunei Plopsoru;
-Asigurarea unui grad sporit de competitivitate al tuturor sectoarelor de activitate
-Sprijinirea dezvoltării economice prin promovarea parteneriatului public-privat şi crearea de oportunităţi si facilităţi atractive pentru potenţialii investitori autohtoni sau străini
-Promovarea unei agriculturi performante si revigorarea spaţiului rural, ca alternativa socio-economica a mediului urban
-Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice oferite cetăţenilor
-Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice şi a celorlalte utilităţi publice
-Protecţia mediului înconjurător, dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de mediu
-Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
-Valorificarea potenţialului turistic local

INFORMATII CONTACT

Localitatea Valeni
Judetul Gorj
Cod postal: 217345
Telefon: 0253-285660
Fax: 0253-285660
Primar: Grigorie Petre
Secretar: Ştefănescu Victoria
Contabil: Tutunaru Florentina
 
The "themeclassic" theme do not supports JS Gallery

Primaria Comunei Plopşoru.

Docs / Support

Sate aflate in administratie: Piscuri, Deleni, Olari, Plopşoru, Sărdăneşti, Văleni, Izvoarele, Ceplea, Cursaru, Broşteni

Citeste mai multe...

Sit Natura 2000 – ROSCIO 045

Docs / Support

Arie naturală protejată de interes comunitar,arii speciale de conservare, arii de protecţie specială acvifaunistică.

Citeste mai multe...

Investitii in comuna Plopsoru

Docs / Support

Modernizare Drum comunal D.C.48 Plopsoru-Piscuri realizat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul programului Sapard

Citeste mai multe...