HomeDate geologice

Din punct de vedere geologic, „în sens larg” amplasamentul comunei aparţine zonei depresionare a Depresiunii Getice, traversată de la nord la sud de văi largi încadrate de dealuri cu altitudine joasă, uneori acoperite cu păduri de foioase, în special de stejar.

 Zăcământul de lignit din  subsolul comunei Plopsoru este localizat în dacian şi romanian, fiind alcătuit din nouă  strate (IV ... XII), cele situate la partea superioară (X ... XII) fiind erodate pe suprafeţe întinse în extremitatea nordică .

Dacianul a fost întâlnit în toate forajele de explorare fiind divizat în două orizonturi, inferior şi superior, în care sunt intercalate stratele de lignit IV ... VII.

Romanianul este dispus în continuitate de sedimentare şi a fost de asemenea împărţit în două orizonturi, inferior şi superior în care se dezvoltă stratele de lignit VIII ... XII.

Cuaternarul ocupă întreaga suprafaţă  din lunca Jiului şi este reprezentat prin:

- depozite aluvionare: nisipuri, prundişuri, argile nisipoase, care formează lunca şi terasele râului Jiu;

- depozite deluviale-proluviale dezvoltate la baza versanţilor.

Depozitele cuaternare aparţin atât Pleistocenului cât şi Holocenului.

INFORMATII CONTACT

Localitatea Valeni
Judetul Gorj
Cod postal: 217345
Telefon: 0253-285660
Fax: 0253-285660
Primar: Grigorie Petre
Secretar: Ştefănescu Victoria
Contabil: Tutunaru Florentina
 
The "themeclassic" theme do not supports JS Gallery

Primaria Comunei Plopşoru.

Docs / Support

Sate aflate in administratie: Piscuri, Deleni, Olari, Plopşoru, Sărdăneşti, Văleni, Izvoarele, Ceplea, Cursaru, Broşteni

Citeste mai multe...

Sit Natura 2000 – ROSCIO 045

Docs / Support

Arie naturală protejată de interes comunitar,arii speciale de conservare, arii de protecţie specială acvifaunistică.

Citeste mai multe...

Investitii in comuna Plopsoru

Docs / Support

Modernizare Drum comunal D.C.48 Plopsoru-Piscuri realizat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul programului Sapard

Citeste mai multe...