HomePeisajul

Peisaje de deal şi podiş, sub influenţa climatului submediteranean: dealuri înalte

Podiş piemontan cu păduri de gorun balcanic cu carpen, pe alocuri de gorun cu elemente termofile, pajişti stepizate cu elemente sudice şi terenuri agricole

Podiş piemontan cu păduri de cer şi gârniţă cu alte elemente termofile, pajişti stepizate cu elemente sudice şi terenuri agricole

Peisaje de câmpie, sub influenţa climatului submediteranean:

Lunci largi - cu zăvoaie de salcie şi plop, pe alocuri cu stejar pedunculat alternând cu pajişti şi terenuri agricole                           

Peisaje degradate: cariera Peşteana Sud.

 

INFORMATII CONTACT

Localitatea Valeni
Judetul Gorj
Cod postal: 217345
Telefon: 0253-285660
Fax: 0253-285660
Primar: Grigorie Petre
Secretar: Ştefănescu Victoria
Contabil: Tutunaru Florentina
 
The "themeclassic" theme do not supports JS Gallery

Primaria Comunei Plopşoru.

Docs / Support

Sate aflate in administratie: Piscuri, Deleni, Olari, Plopşoru, Sărdăneşti, Văleni, Izvoarele, Ceplea, Cursaru, Broşteni

Citeste mai multe...

Sit Natura 2000 – ROSCIO 045

Docs / Support

Arie naturală protejată de interes comunitar,arii speciale de conservare, arii de protecţie specială acvifaunistică.

Citeste mai multe...

Investitii in comuna Plopsoru

Docs / Support

Modernizare Drum comunal D.C.48 Plopsoru-Piscuri realizat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul programului Sapard

Citeste mai multe...