HomeResurse naturale

Resursele din subsolul comunei Plopsoru cuprind de la  zăcăminte de ţiţei la carbune si gaze naturale. Ca roci de construcţie menţionăm: argile, luturi argiloase, balast, aflate în diferite perimetre din aria satelor Olari, Plopsoru, Sardanesti, Deleni, Piscuri, Valeni, Izvoarele, Ceplea, Brosteni, Cursaru, Brosteni de sus. Celelalte resurse naturale sunt reprezentate prin bogăţia apelor de suprafaţă, pădurile, păşunile şi fâneţele naturale.

INFORMATII CONTACT

Localitatea Valeni
Judetul Gorj
Cod postal: 217345
Telefon: 0253-285660
Fax: 0253-285660
Primar: Grigorie Petre
Secretar: Ştefănescu Victoria
Contabil: Tutunaru Florentina
 
The "themeclassic" theme do not supports JS Gallery

Primaria Comunei Plopşoru.

Docs / Support

Sate aflate in administratie: Piscuri, Deleni, Olari, Plopşoru, Sărdăneşti, Văleni, Izvoarele, Ceplea, Cursaru, Broşteni

Citeste mai multe...

Sit Natura 2000 – ROSCIO 045

Docs / Support

Arie naturală protejată de interes comunitar,arii speciale de conservare, arii de protecţie specială acvifaunistică.

Citeste mai multe...

Investitii in comuna Plopsoru

Docs / Support

Modernizare Drum comunal D.C.48 Plopsoru-Piscuri realizat cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul programului Sapard

Citeste mai multe...